Katso yhteystiedot

Rekry

Lämpö-Kartano palkkaa vakituiseen työsuhteeseen päteviä LVI-alan ammattilaisia

Lämpö-Kartano rekrytoi kaikenikäisiä LVI-alan ammattilaisia Raumalle ja lähiseudulle sijoittuviin asennustöihin. Lämpö-Kartanolla LVI-asentajan töitä riittää, varsinkin jos on alalta kokemusta tai on valmistunut alan koulutuksesta, oma-alotteisuus ja halu oppia uusia asioita on todella tärkeä ominaisuus valintoja tehtäessä. Nuoret ovat panneet tämän merkille ja siksi LVI-alalle ja sen koulutuspoluille on suuntautunut yhä enemmän nuoria.
Alan hyvä työllisyystilanne Raumalla näkyy monella eri osa-alueella. Noususuunta on jatkunut vuosituhannen vaihteesta lähtien. Tämä on heijastunut myös LVI-alan koulujen aloituspaikkojen lukumäärässä.

Valtakunnallisesti aloituspaikat ovat nousseet muutaman vuoden aikana alle tuhannesta 1500 paikkaan. Suomessa korjausrakentaminen on tuonut LVI-alalle työpaikkoja, kuten myös uudisrakentaminen.
Tämä suuntaus on nähtävissä myös Lämpö-Kartanon toiminta-alueella. Hyvät ajat näkyvät myös työttömyystilanteessa. LVI-alan ammattilaisten työttömyysprosentit eivät päätä huimaa, ne jäävät valtakunnallisesti vain muutamaan prosenttiin.

Hyvien tulevaisuudennäkymien takia nuorilla on alasta hyvin positiivinen näkemys. Kehitys on kehittynyt LVI-alallakin. Työtehtävät ja työvälineet ovat aivan erilaiset kuin muutama vuosikymmen sitten. Nykyisin LVI-asennustehtävissä korostuu asiantuntijuus, sillä energiatehokkuusvaatimukset ovat muuttuneet viime vuosina niin paljon. LVI-asentaja työskentelee itsenäisesti ja työ on nykyisin hyvin monipuolista.
Lämpö-Kartanon rennossa ja välittömässä työtiimissä on hyvä luoda ja kehittää omaa uraa. Jokainen päivä on hieman erilainen.